Halkla ilişkiler öğrencileri örnek projelere imza atıyor. Son iki yıldır üzerinde çalıştıkları proje ise “Gölcük Vizyon 2023” projesi (Kocaeli Gazetesi – 28.12.2014)

Yrd. Doç. Dr. Nihal Paşalı Taşoğlu önderliğinde Kocaeli Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Tanıtım öğrencileri tarafından yürütülmekte olan “Gölcük Vizyon 2023” projesi, Kent- Üniversite kaynaşması amacıyla çeşitli etkinlikler çerçevesinde yürütülmeye devam ediyor. Taşoğlu projenin amacını, kentin değerlerini tanımak, tanıtmak ve bilinirliğini artırmak olarak açıkladı.

Nihal Paşalı Taşoğlu proje hakkında bilgi vererek, “Bir şehri tanımadan onu tanıtmak mümkün değildir. Gölcük’te başlayan belediye-üniversite-kent konseyi işbirliği modelinin işlerliğini ve faydalarını yerel düzlemden ulusal düzleme taşıyarak diğer şehirlere örnek olacak biçimde sürdürmenin de projenin önemli misyonlarından biri olarak görüyoruz” dedi. Muharrem İBRAHİMOĞLU

http://www.kocaeligazetesi.com.tr/halkla-iliskiler-ogrencilerinden-ornek-projeler-624929h.htm

About admin