Kurumsal

Vizyon 2023 Nedir?
Bilim ve teknoloji ekonomik ve toplumsal gelişmenin en önemli unsurlarından birisidir. Bilim ve teknoloji (B&T) politikaları ise bu gelişimin hızını ve yönünü etkilemenin bir aracıdır.

Dünyada ekonomik ve sosyal anlamda gelişmiş ülkelerin tümü (ABD, Japonya, AB üyesi birçok ülke) uzun dönemli toplumsal, ekonomik ve siyasi hedefleri ile uyumlu bir bilim ve teknoloji vizyonu geliştirmişlerdir.

Türkiye’de 1960’larda Planlı Dönem ile başlayan B&T politikaları oluşturma çalışmaları özellikle “Türk Bilim Politikası 1983-2003″ ve “Türk Bilim ve Teknoloji Politikası 1993-2003” dokümanlarıyla önemli bir boyut kazanmıştır. (Kaynak: http://vizyon2023.tubitak.gov.tr)

Bu düşünceden yola çıkarak Kocaeli Üniversitesi de 30 yılı aşkın bilim ve teknoloji deneyimini, bulunduğu kente hatta bölgeye aktarmayı bir görev olarak görmektedir. Bu anlamda Kocaeli Üniversitesi bulunduğu kentle bütünleşmek adına, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi ile bir işbirliği içine girerek, Gölcük kentinin 2023 yılındaki vizyonunu şekillendirecek adımları atmayı amaçlamaktadır.

Yapılan seri toplantılar ardından kentin sağlık, sosyal, kültürel ve şehircilik anlayışına katkı sunmak üzere belirlenen dört tematik alanda sunulacak projeler, Kocaeli Üniversitesi Rektörümüz Prof.Dr.Sezer Şener KOMSUOĞLU ve Gölcük Belediye Başkanımız Mehmet ELLİBEŞ arasında imzalanacak protokol ile yaşama geçirilmesi planlanmaktadır.

Ana Tema
Gölcük Vizyon 2023 projesinin ana teması; Cumhuriyetimizin 100. yılında, Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda, teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir “refah toplumu” yaratmaktır. Bu düşünceden yola çıkarak aşağıda belirlenen proje başlıkları ile Gölcük Kentinin toplumsal refahının artırılması ana tema olarak belirlenmiştir.

Gölcük Vizyon 2023 aşağıdaki proje başlıklarından oluşmaktadır.

Kültür Sanat ve Sosyal Çalışmalar
Sağlık ve Turizm Çalışmaları
Tarım ve Hayvancılık Çalışmaları
İmar ve Şehircilik Çalışmaları

GÖLCÜK VİZYON 2023 ÜST KURUL

KOÜ REKTÖR YARDIMCISI
Prof. Dr. Bekir ÇAKIR

GÖLCÜK BELEDİYESİ GENEL KOORDİNATÖRÜ
Nihat ABİŞ

GÖLCÜK KENT KONSEYİ BAŞKANI
Dr. Metin ŞENTÜRK

KOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANI
Prof. Dr. Halis ERGÜN

KOÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANI
Prof. Dr. Füsun ALVER

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ DEKANI
Prof. Dr. Nevnihal ERDOĞAN

KOÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANI
Prof. Dr. Sema GÖKTAŞ

GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
Av. İbrahim TEKTAŞ

GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
Levent DEĞİRMENCİ

GÖLCÜK VİZYON 2023 GENEL SEKRETERİ
E. Fatih Bayram

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Doç. Dr. Soner POLAT

Proje Kurulu
Kocaeli Üniversitesi
Gölcük Belediyesi
Gölcük Kent Konseyi

Prof. Dr. Arif Demir
arifd@kocaeli.edu.tr

Prof. Dr. M. Reşat Başar
resatbasar@kocaeli.edu.tr

Prof. Dr. Sarp Ertürk
sertur@kocaeli.edu.tr

Prof. Dr. Sinan Özbek
sozbek@kocaeli.edu.tr

Doc. Dr. Melih İnal
minal@kocaeli.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Öveç
fovec@kocaeli.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ergin Ulutaş
ergin@kocaeli.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Gamze Mert
gamzemert@gmail.com

Yrd. Doç. Dr. Cankut Dağdal İnce

Yrd. Doç. Dr. Nevzat Atalay

Yrd. Doç. Dr. Gül Köksal

Yrd. Doç. Dr. Yarkın Biçer

Arş Gör. Fehmi Ünsalan
fehmi.unsalan@kocaeli.edu.tr

Öğrt. Gör. Tülin Bozkurt
tbozkurt_1@yahoo.com

Arş. Gör. Erdal Ünal
erdalunal@yahoo.com

Gölcük Belediye Başkanı
Mehmet Ellibeş
mehmet.ellibes@golcuk.bel.tr

Genel Koordinatör
Nihat Abiş
nihat.abis@golcuk.bel.tr

Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı
Mehmet Olgun
mehmet.olgun@golcuk.bel.tr

Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı
İbrahim Tektaş
ibrahim.tektas@golcuk.bel.tr

Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı
Kemal Kahraman
kemal.kahraman@golcuk.bel.tr

Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı
Hasan Özer
hasan.ozer@golcuk.bel.tr

Vizyon 2023 Sekreteri
Fatih Bayram
fatih.bayram@golcuk.bel.tr

Gölcük Belediyesi Bilgi İşlem Sorumlusu
Erman Suan
erman.suan@golcuk.bel.tr

Dilek Perçin
Sanat Galerisi Sorumlusu
dilek.percin@golcuk.bel.tr

Berrin Özdil
İmar ve Şehircilik Müdürü
berrin.ozdil@golcuk.bel.tr

İbrahim Özkalaycıoğlu
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
ibrahim.ozkalaycioglu@golcuk.bel.tr

Kent Konseyi Başkanı
Metin Şentürk
metin.senturk@golcuk.bel.tr

Gölcük Kent Konseyi Genel Sekreteri
Sedat Yücel
sedat.yucel@golcuk.bel.tr

Gölcük Vizyon 2023 Logosunu İndirmek için Tıklayın.

Kocaeli Üniversitesi Logosunu İndirmek İçin Tıklayın.

Gölcük Belediyesi Logosunu İndirmek İçin Tıklayın.

Gölcük Kent Konseyi Logosunu İndirmek İçin Tıklayın.

Yazar the Author